čtvrtek, 19 únor 2015 10:03

Pojištění Statutárních orgánů společností

Kdo je statutární orgán?

 • Jednatelé společností s ručení omezeným ( s.r.o. )
 • Členové představenstva akciových společností ( a.s. )
 • Veřejné obchodní skupiny ( v.o.s. )
 • Komoditní společnosti ( k.s. )
 • Člen představenstva nebo předseda správní rady v evropském společenství ( SE )

Proč jsem pouze statutární orgán společnosti a ne zaměstnanec?

S účinností od 1. 7. 2014 dochází ke změně v pracovním postavení u manažerů společností a členů statutárních orgánů.
Pro tyto osoby je zásadní význam v tom, že již nebudou klasickými zaměstnanci společnosti, chráněnými zákoníkem práce. Nebudou již v režimu zákonného pojištění.

O co přijdu?

Bude-li člen orgánu obchodní korporace vykonávat svoji činnost jen na základě smlouvy o výkonu funkce pak pro něj neplatí:

 • zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání (odpovědnost
 • zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání);
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli;
 • odpovědnost zaměstnavatele za věcnou škodu vzniklou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů.

Proto řada pojišťoven přichází s produktem, který je určen těmto členům obchodních korporací. Produkt pokrývá potřebná rizika.

loga pojistovny

 • 1. AIG Europe Limited - ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, úmrtí úrazem, trvalé následky úrazu, dočasná pracovní neschopnost, hospitalizace
 • 2. Česká podnikatelská pojišťovna/PRESTIGE/ - ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, úmrtí úrazem, trvalé následky úrazu, denní dávky při nezbytném léčení úrazem, hospitalizace + POJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍCH DÁVEK, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ, MAJETKOVÁ ÚJMA NA HMOTNÉM MAJETKU
 • 3. Kooperativa pojišťovna - SKUPINOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, úmrtí z jakékoliv příčiny, trvalé následky úrazu, trvalá invalidita následkem úrazu, závažná onemocnění, denní dávky v PN +hospitalizace následkem úrazu
 • 4.Komerční pojišťovna - SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ /TEAM/ úmrtí zaměstnance, pojištění invalidity 2. a 3. stupně, nemoc + úraz a úraz
 • 5. Allianz pojišťovna - INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ /MANAŽER/ úmrtí úrazem, pojištění úrazu
 • 6. Generali pojišťovna – SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ , úmrtí z jakékoliv příčiny, trvalé následky úrazu, trvalá invalidita následkem úrazu
 • 7. ČSOB Pojišťovna - SKUPINOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, smrt z jakékoliv příčiny, trvalé následky úrazu, invalidita 3.stupně (nemoc nebo úraz)
 • 8. Wüstenrot pojišťovna - RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ /ProSichr/ smrt úrazem, trvalá invalidita 3.stupně, trvalé následky úrazu, denní dávky v PN +hospitalizace následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení