sobota, 28 únor 2015 11:04

Právní ochrana

Informace o službě

Kompletní řešení právních problémů ve vašem podnikání. Ušetří vám starosti s nezaplacenými fakturami a jinými pohledávkami, ochrání vaše vlastnická práva a zajistí odbornou poradu v případě daňové kontroly či dodatečném platebním výměru. V neposlední řadě zajistí pomoc při sporech se zaměstnanci, s pojišťovnou nebo při reklamacích.

Koho pojištění chrání?

Podnikatele uvedeného v pojistné smlouvě, jeho zaměstnance, členy statutárního orgánu a prokuristu. Tento produkt je určené především pro malé a střední podnikatele.

Základní rozsah pojištění

  • Nároky na náhradu újmy v souvislosti s podnikatelskou činností
  • Pracovněprávní nároky zaměstnavatele na náhradu újmy proti zaměstnanci
  • Pracovněprávní spory zaměstnavatele se zaměstnanci
  • Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty
  • Nároky a spory ze soukromého pojištění
  • Spory z vlastnického práva k movitým věcem
Počet všech členů statutárního orgánu
pojistníka + počet všech zaměstnanců pojistníka
se stanovenou týdenní pracovní dobou 30 hodin
a více (všichni ostatní zaměstnanci, včetně
osob na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti)  
 Sporná částka pro případ pojistných sporů
Do 1 mil Kč Do 5 mil Kč  Do 10 mil Kč
 0 10.000 Kč 14.000 Kč  16.000 Kč
 za každou další osobu 500 Kč 700 Kč  800 Kč
Počet osob nesmí přesáhnout počet 40

Možnosti připojištění k základnímu rozsahu pojištění

Spory a nároky ze smluv
Pro škodné události nad 5 tis Kč

Počet osob nerozhoduje Sporná částka pro případ smluvních sporů
do 100 tis Kč do 250 tis Kč do 500 tis Kč
5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč

Daňová kontrola
Právní porada při daňové kontrole. Prosazování oprávněných právních zájmů pojistníka prostřednictvím opravných prostředků (včetně postupu ve správním soudnictví a řízení o ústavní stížnosti) proti dodatečnému platebnímu výměru z moci úřední vydanému na základě výsledků daňové kontroly

Počet všech členů statutárního orgánu pojistníka + počet všech
zaměstnanců pojistníka se stanovenou týdenní pracovní dobou
30 hodin a více (všichni ostatní zaměstnanci, včetně osob na
základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti)

Neplátce DPH

Plátce DPH

 0  1.000 Kč  1.400 Kč
 za každou další osobu  100 Kč  140 Kč

Právní ochrana nemovitosti
Neoprávněné zásahy jiné osoby do vlastnického práva pojištěného. Spory ze smluv o nájmu.

Podlahová jednotka stavby nebo jednotky (kanceláře, haly dílny, apod.) Nájemce Vlastník
do 100 m2 1.500 Kč 800 Kč
za každých dalších započatých 50 m2 500 Kč 250 Kč
Parcely, pozemky. Pojistné za každých započatých 2500 m2 1.200 Kč 600 Kč