čtvrtek, 19 únor 2015 11:04

Majetek

Pojištění nemovitého a movitého majetku

Pojistit se dá jakákoliv stavba, budova, nebo věc ve vlastnictví obce. Rozsah krytí rizik je natolik široký, že pokryje jakoukoliv neočekávatelnou událost, která by majetek obce poškodila. Nejčastějším problém u pojištění majetku je tzv. podpojištění, kdy cena majetku sjednaného na smlouvě je nižší, než je skutečná hodnota majetku. Při případném pojistném plnění je tak plnění kráceno. Při získání nového majetku do vlastnictví obce nemusí být tento objekt automaticky do pojištění zahrnut.

 

Kromě standardního zabezpečení krytí rizik živlů nabízíme
i možnost krytí specifických požadavky obcí a měst.

  • možnost výběru pojistných nebezpečí a limitů plnění dle individuálních potřeb
  • sjednání odlišných spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí
  • sjednání strojního pojištění pro malou zemědělskou techniku a mechanizaci včetně rizika krádeže
  • automatického připojištění nově pořízených elektronických zařízení do souboru elektroniky bez nutnosti předchozího oznámení pojišťovně
  • pojištění obecního rozhlasu, rozvodu internetových sítí, orientačních značení, vybavení pěších zón a dalších speciálních požadavků
  • pojištění proti nárazu dopravního prostředku
  • pojištění proti vandalismu zjištěného i nezjištěného pachatele
  • možnost sjednání nestandardních pojištění podle potřeb klienta